Ammatiksi personal trainer

Vaikka me suomalaiset olemme sivistynyttä kansaa ja tiedostamme hyvin liikunnan ja hyvinvointia edistävien elintapojen merkityksen terveydellemme, saa meistä aikuisista vain noin viidennes kasaan edes terveysliikunnan vähimmäisannoksen. Arjestamme enää 10 % on jollain tavalla aktiivista aikaa ja ainoastaan 1 % kuormittavaa tekemistä, kuten kuntoliikuntaa. Käänteisesti ilmaistuna istumme tai makaamme 90 % vuorokaudestamme, jolla on kohtalokkaat vaikutukset paitsi aineenvaihduntaamme ja tuki- ja liikuntaelimistöömme, niin myös mielenterveyteemme.

Riku Aalto, Impulssi

Saatesanat

Monesti kuulee sanottavan, että ihmiset kyllä tietävät, miten pitäisi syödä, liikkua ja levätä hyvinvointiaan edistääkseen. Tietoa onkin saatavilla eri kanavissa enemmän. Voidaankin puhua jopa hyvinvointihälinästä, sillä unta, lepoa, ravintoa ja treenaamista koskevaa sisältöä tuntuu puskevan ”ovista ja ikkunoista”, eikä homma todellakaan jää kiinni runsaudesta.

Vaikka tietoa on saatavilla yllin kyllin, niin ymmärrystä, kykyä soveltaa ja viedä sitä kestävästi käytäntöön, löytyy liian harvalta.

Paraskaan määrä tietoa ei vielä riitä, sillä vasta toistuvat teot eli rutiinit ratkaisevat sen, kuka onnistuu muodostamaan itselleen hyvinvointia edistäviä, voittavia tapoja.

Onnistuaksemme muuttamaan pysyvästi liikunta- ja terveyskäyttäytymistämme paremmaksi, tarvitsemme tiedon lisäksi myös tekoja, tunnetta sekä tukea. Vain arjessa jatkuvasti toistuvat teot mahdollistavat kestävän muutoksen.

Onneksi muutosprosessin tueksi on saatavilla apua ja tukea.

Elintapavalmennukseen perehtynyt personal trainer on juuri oikea henkilö jalkauttamaan hyvinvointiosaamista asiakasrajapinnassa eli taluttamaan kädestä sekä opettamaan asiakkailleen parempia valintoja ja terveyttä edistäviä tekoja. 

Valmennustyöskentelyn tavoitteena tulisi olla asiakkaan oman osaamisen sekä omatoimisuuden tukeminen niin, että asiakkaasta kouliintuu oman hyvinvointinsa paras asiantuntija.

Valmennus on tavallaan myös luopumisprosessi, jossa valmentajan rooli vähenee sitä mukaa, kun asiakas oppii, saa lisää itseluottamusta ja onnistuu ottamaan hyvinvoinnin tekoja hallintaansa.

Personal training on tavallisen ihmisen valmennusta

Tämän oppaan tavoitteena on päivittää näkymyksesi personal trainingista 2.0 tasolle. Jos personal trainer toiminta on painottunut aiemmin suorituskykykeskeiseen ja kehonmuokkaustavoitteeseen itsensä ruoskimiseen, on nyt korkea aika päivittää tilanne nykyelämän vaatimuksia sekä työnantajien tarpeita vastaavaksi.

Valtaosa ihmisistä kaipaa terveys- ja toimintakykylähtöistä, tavallisen ihmisen valmennusta, jonka tulisi parantaa hyvinvointiamme sen kiusaamisen sijaan.

Kokonaiskuormitustilanteen huomioiminen ja sellaisten impulssien tarjoaminen keholle (sekä mielelle), joita se kulloinkin tarvitsee, auttaa tuottamaan henkilölle lisää energiaa, elinvoimaa, onnellisuutta sekä kokemuksia hallinnasta, hyvinvoinnista ja hyvästä elämästä.

Ei enää ”no pain, no gain” -mantran toistamista! Tehdään yhdessä liikunnasta ja hyvinvoinnin edistämisestä luonnollinen ja iloinen asia.

Hyvinvointipanostuksilla lisää pahoinvointia?

Koska ”liikkeelle voi lähteä vain sieltä, missä on – ei sieltä missä on joskus ollut tai haluaisi olla, on liikkeelle lähtemisen kynnystä madallettava ja realismi ymmärrettävä.

Työikäisistä suomalaisista joka toisella henkilöllä on jokin elintapasairaus tai vähintään kohonnut riski sairastumiseen. Kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine ja painoindeksin mukaan sama määrä meistä on ylipainoisia. Puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta ja 750 000 syö masennuslääkkeitä, nukahtamislääkkeet mukaanluettuina.

Täysin terve henkilö alkaakin olla pian harvinaisuus ja lähes jokaisen aikuisen kohdalla on otettava huomioon myös terveydelliset rajoitteet sekä varotoimet liikunnan aloittamista tai tehostamista suunniteltaessa.

Liikkeelle voi lähteä vain sieltä, missä on – ei sieltä missä on joskus ollut tai haluaisi olla

Vaikka edelliset luvut ovat realismia, suhtaudutaan liikuntaan ja ravitsemusmuutokseen useimmiten epärealistisesti ja nurinkurisesti.

Tehokeskeinen harjoittelu, dieetti tai syömisen rajoittaminen eivät useinkaan paranna terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvoinnin kokemusta, vaan päinvastoin heikentävät niitä. 

Jos treenaamisen määrä ja teho nostetaan kertaheitolla ”kaakkoon”, eikä harjoittelussa huomioida muun elämän kuormitustekijöitä, voidaan harjoittelulla heikentää terveyttä, energisyyttä, vastustuskykyä, hyvinvoinnin kokemusta ja jopa kuntoa.

Mikäli samaan soppaan yhdistetään vielä vähäenerginen dieetti, vauhditetaan sillä vielä edellisten, pahoinvointiponnistusten vaikutusta.

Oikein annosteltu liike on lääkettä

Usein sanotaan, että liike on lääkettä. Sanonnassa on vinha perä, mutta ainoastaan silloin, kun liikunnan annostelu ja laatu ovat kunnossa. Riuhtominen, repiminen ja määrällisesti liiallinen treenaaminen nopeuttavat kehon kulumista sekä aiheuttavat ennenaikaisia rapistumismuutoksia.

Elämä on kulumisprosessi ja voimme vaikuttaa kulumisen nopeuteen sillä, miten kehoamme käytämme. Pelkkä lepääminen ja säästely eivät nekään toimi, vaan johtavat pian henkiseen sekä fyysiseen rappeutumiseen. 

Hyvinvointivalmennuksen tavoitteena tulisikin olla paremman stressitasapainon löytäminen, sillä keho kaipaa niin kuormitusta, kuin lepoakin palautuakseen ja vahvistuakseen.

Keho ei kulu käytössä, vaan vahvistuu, kunhan liikuntalajin tekniikka on hallussa ja harjoittelun määrää sekä tehoa lisätään maltillisen progressiivisesti.

Liikunnan sopiva annostelu ja kuormitusannoksen mitoittaminen kulloisiinkin voimavaroihin, auttavat meitä ottamaan ohjat oman hyvinvointimme hallinnasta. 

Väsyneenä ja kuormittuneena kannattaa panostaa parempaan palautumiseen, kun taas hyvin levänneenä ja motivoituneena voidaan nostaa tasoa sekä parantaa kuormituskestävyyttä, muun muassa tehokkaampaan liikuntaan satsaamalla.

Onko elintapavalmennus vain peitenimi tuloksettomuudelle?

Personal training on henkilökohtaista, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista hyvinvointivalmennusta, jossa asiakkaan toiveet, tavoitteet, rajoitteet ja resurssit määrittelevät valmennuksen sisällön.

Personal training voi siis olla joko pehmein hansikkain toteutettavaa elintapa- ja terveysvalmennusta tai tavoitteellista ja intensiivistä kunto- ja suorituskykyvalmennusta.

Kääntyessään personal trainerin puoleen asiakas haluaa kuitenkin poikkeuksetta muuttaa jotain itsessään ja/tai käyttäytymisessään. Personal trainerin rooli valmentajana vaihtelee siis asiakkaan tavoitteen mukaisesti.

Elintapavalmennus ei saa olla peitenimi tuloksettomalle valmennukselle, vaan sen tulisi parhaimmillaan tehdä valmentautumisesta huomattavasti mielekkäämpää, mukavampaa ja entistäkin tuloksekkaampaa.

Kokonaisvaltainen valmennusote ja hyvinvoinnin eri tekojen huomioiminen eivät suinkaan hidasta tai hankaloita kovienkaan tavoitteiden saavuttamista, vaan päinvastoin tehostavat valmennuksen vaikuttavuutta. 

Kun valmennuksessa huomioidaan stressinhallinta, uni ja palautuminen, ravitsemus, kehonhuolto sekä psyykkinen puoli, ovat edellytykset hyville tuloksille huomattavasti pelkkää fyysistä valmennusta korkeammalla.

Terveys on toimintakykyä

Terveys ei tarkoita sairauksien ja kipujen puuttumista, vaan suorituskykyä niistä huolimatta. Henkilöllä voi olla useitakin diagnosoituja sairauksia, mutta hän voi hyvällä syyllä tuntea itsensä terveeksi, mikäli vaivat eivät rajoita hänen elämäänsä liiaksi. Jos sen sijaan henkilö on säästynyt sairauksilta, mutta huono kunto ja toimintakyky estävät häntä harrastamasta sekä elämästä täyttä elämää, on vaikeaa päättää luokittelisiko henkilön terveeksi vaiko vajaakuntoiseksi.

Personal trainerin asiakkaita ovat henkilöt, jotka: eivät tiedä, mistä aloittaa. kaipaavat tukea ja apua. kaipaavat tilivelvollisuutta. haluavat investoida itseensä. kaipaavat rohkaisua. tarvitsevat toimivan kehon työhönsä. haluavat elää pidempään terveenä.

Meillä ihmisillä on monenlaisia tavoitteita hyvinvointimme näkökulmasta. Joku haluaa panostaa terveyteen ja elinvoimaisiin eläkevuosiin, toinen haluaa osallistujia fitness-kilpailuihin, joku kyykätä kaksisataa kiloa, kolmas läpäistä täyspitkän triathlonin ja jollekin alaselkäkipujen saaminen kuriin olisi kuin lottovoitto. 

Kaikkia edellä mainittuja tavoitteita yhdistää kuitenkin se, että niiden saavuttaminen edellyttää hyvää terveyttä sekä riittävää toimintakykyä.

Ainoa hyvä kuntoilija on terve kuntoilija

Sanonta, ”ainoa hyvä urheilija on terve urheilija, pätee siis myös kunto- ja terveysliikkujan kohdalla. Juuri siksi personal trainingissa tulee lähteä aina liikkeelle riittävän hyvien terveydellisten ja toimintakyvyllisten pohjien luomisesta.

Impulssi valmennusfilosofia

Ammatiksi personal trainer -oppaan seuraavassa osiossa perehdytään Impulssi valmennusfilosofiaan, voimavaralähtöiseen valmentamiseen sekä hyvän personal trainerin tunnuspiirteisiin.

Tutustu Impulssi personal trainer -koulutukseen 7 päivän ajan

Luo tunnus Impulssin oppimisympäristöön ja tutustu personal trainer -koulutuksemme oppimateriaaleihin 7 vuorokautta! Saat vapaan pääsyn osaan maksullisista materiaaleistamme tällä tutustumiskurssilla. 

Tutustumiskurssi sisältää otteita Oman hyvinvoinnin johtaminen -verkkokoulutuksista (stressi ja palautuminen, oma mieli, harjoittelu, ravitsemus), Impulssi Personal trainer -koulutuksen luentotallenteita sekä otteita koulutukseen sisältyvistä opiskelumateriaaleista.

Luo ilmainen tunnus ja kirjaudu tutustumiskurssille →

Evästeilmoitus

Käytämme evästeitä, jotta sivustomme toimii oikein ja voimme analysoida tietoliikennettä. Painamalla ”Hyväksy” hyväksyt, että laitteellesi tallennetaan evästeitä.

Tulossa

Julkaisemme Impulssi Valmentajayhteisön pian. Jättämällä yhteystietosi saat kutsun ensimmäisen joukossa ja pääset osallistumaan mm. Valmentajakahveille.