Impulssi Personal trainer

Elintapavalmennuksen ammattilainen

Impulssi Personal trainer -koulutus on elintapavalmennukseen erikoistava auktorisoitu personal trainer -koulutusohjelma, joka tarjoaa osallistujalle parhaat eväät työllistymiseen sekä menestymiseen personal trainer -yrittäjänä.

Auktorisoitu personal trainer

Lataa sähköpostiisi 100 euron koulutusetu

Impulssin taustajoukot ovat personal training alan uranuurtajia

Impulssin taustahenkilöt ovat vaikuttaneet personal training -alalla valmentajina, kouluttajina ja kehittäjinä yli 25 vuoden ajan. Sinä aikana maailma on muuttunut paljon. Koulutukset sen sijaan eivät juurikaan ole kehittyneet.

Impulssi Personal trainer -koulutus on kehitetty vastamaan tämän päivän sekä huomisen elintapa- ja terveyshaasteita. Koulutuksemme vastaa liikunta- ja hyvinvointialan suurimpaan haasteeseen eli passiivisten henkilöiden sekä korkean elintapasairausriskin omaavien tai jo sairastuneiden ihmisten elintapavalmennukseen.

Kaiken keskiössä Impulssi filosofia

Tavoitteenamme on opettaa koulutuksessamme voimavaralähtöistä sekä kokonaiskuormituksen hallintaan perustuvaa valmentamista. Ongelmana ohjelmoidussa harjoittelussa on useimmiten se, ettei valmennusohjelmassa huomioida riittävästi muun elämän kuormitustekijöitä. Impulssi -filosofia pohjautuukin paremman stressitasapainon tavoittelemiseen.

Tärkeintä on tyytyväisimmät asiakkaat

Korkeatasoinen koulutusohjelma, hyvät suhteemme liikunta- sekä terveysalan työnantajiin ja jatkuvan oppimisen mallimme auttavat sinua työllistymään, kehittämään jatkuvasti itseäsi sekä nostamaan markkina-arvoasi asiakkaiden sekä työnantajien silmissä.

”Olen työskennellyt personal trainingin parissa 25 vuoden ajan. Sinä aikana maailma on muuttunut paljon. Enää ei riitä, että personal trainer hallitsee terveiden henkilöiden valmentamisen, sillä joka toisella työikäisellä on jokin elintapasairaus tai ainakin valmennuksessa huomioitava, kohonnut riski sairastumiseen”.

Meille Impulsissa on tärkeää viedä rakasta alaamme eteenpäin niistä lähtökohdista, joihin itse uskomme vahvasti: Tutkittuun tietoon ja pitkään kenttätyökokemukseen perustuvat koulutuskäytännöt sekä nykyaikaiset koulutusmenetelmät, yhdistettynä voimavaralähtöiseen valmennusfilosofiaan, luovat pohjan tavoitteellemme saada ihmiset voimaan paremmin.

Haluan toivottaa Sinut mukaan koulutuksiimme sekä verkostoomme, jonka tukemiseen panostamme koko tiimimme voimin, opiskelujesi päättymisen jälkeenkin!”

Riku Aalto, toimitusjohtaja ja perustaja, kouluttaja

Yhteistyössä

kamk-logo (1)

Jatkuvan oppimisen tuki

Asiakkaanamme saat pääsyn jatkuvasti kasvavaan verkko-oppimisympäristöömme, jonne tuotamme mikrokoulutuksia, webinaareja, artikkeleja, valmennussisältöjä sekä podcasteja. Oppiminen ei siis lopu ensimmäiseen kierrokseen, vaan jatkuu hamaan tulevaisuuteen, jo opitun päälle rakentaen ja tietojasi syventäen.

Jatkuvasti uusia mikrokoulutuksia

Voit opiskella missä ja milloin ikinä haluat. Mikrokoulutusten teemoja ovat muun muassa asiakashankinta ja -pito, kestävien asiakassuhteiden luominen, henkilöbrändäys, vaikuttava viestintä, paremmat vuorovaikutustaidot, menestystuotteiden konseptointi, asiakastyytyväisyyden kehittäminen, menestyvän liiketoiminnan rakentaminen sekä valmentajana jatkuva kehittyminen.

Työllisty unelma-alallesi

Yhteistyömme liikunta- ja terveysalan toimijoiden kanssa tarjoaa huikeat mahdollisuudet työllistymiseen. Jo Pelkästään Pihjalalinna Foreverillä on kymmenien, ellei satojen elintapavalmennustaidot hyvin omaavien valmentajien rekrytointitarve, joten kanavat ovat auki työllistymisen sekä yhteistyön näkökulmista.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutuksemme sisältää kattavan opiskelumateriaalipaketin oppimisympäristössämme, Firstbeat Life -mittauksen käyttöösi, korkealaatuiset tallenteet jokaisesta koulutusjaksosta sekä erinomaiset materiaalit opiskelun ja personal trainerin työn tueksi. Kanssamme et ole koskaan yksin, vaan tuemme ja autamme sinua niin koulutuksen aikana kuin sen jälkeenkin.

TUTUSTU KOULUTUKSEN SISÄLTÖÖN

Luo tunnus Impulssin oppimisympäristöön ja tutustu personal trainer -koulutuksemme oppimateriaaleihin vapaasti! Saat pääsyn osaan maksullisista materiaaleistamme ja pääset katsomaan koulutuksen luentoja. 

Luo ilmainen tunnus ja tutustu koulutukseen →

Kouluttajat ja asiantuntijat

Kouluttaja- ja asiantuntijatiimimme koostuu pitkän linjan personal training alan uranuurtajista, liikunta- terveys- ja ravitsemustieteiden sekä psykologian maistereista. Tähän intohimoisesti liikunta-alan kehittymistä vaalivaan joukkoon mahtuu niin elintapavalmennukseen erikoistunut lääkäri, liikuntatieteiden tohtori kuin joukko liikunta-alalla menestyneitä yrittäjiä ja parasta suomalaista terveysteknologiaa edustavia yrityksiä.

Haluamme tarjota opiskelijoillemme vain parasta. Tutustu joukkueeseemme alta!

Näin koulutus etenee

Personal trainer -koulutuksemme toteutetaan hybridiratkaisuna, jossa teoriaopinnot toteutetaan kouluttajalähtöisinä verkko-opintoina sekä itsenäisenä, nauhoitepohjaisena opiskeluna. Lähijaksoilla opittu viedään ketterästi käytäntöön erilaisten toiminnallisten harjoitusten, pari- ja ryhmätehtävien sekä oivalluttavien klinikoiden avulla.

Koulutuksen ja opiskelun aloittaminen

Heti ilmoittauduttuasi personal trainer -koulutukseemme saat käyttöösi tunnukset oppimisympäristöömme ja pääset aloittamaan tutustumisen koulutuksen materiaaliin.

 

Ensimmäisenä aloitat Oman hyvinvoinnin johtaminen -kokonaisuuden, jonka osa-alueet ovat kokemukselliseen oppimiseen ja oivaltamiseen sekä itsereflektointiin painottuvia itsenäisesti opiskeltavia verkkokursseja.

 

Koulutukset ovat:

 

 • Oman hyvinvoinnin johtaminen
 • Oman ravitsemuksen johtaminen
 • Oman harjoittelun johtaminen
 • Oman mielen johtaminen

Kukin osa-alue on laajuudeltaan noin 4,5 tuntia. Lisäksi saat käyttöösi Impulssi ja Stressitasapaino -kirjat (äänikirjana tai e-kirjana, valintasi mukaan). Oppimisympäristöstä löydät lisäksi materiaaleja toiminnallisen anatomian, fysiologian ja biomekaniikan opiskeluun sekä personal trainerin työtä käsitteleviä webinaareja ja oppaita.

Fyysisen harjoittelun asiantuntija ja kuntosalivalmentaja toimiminen

Impulssi Personal trainer -koulutuksen varsinaiset valmentajaopinnot starttaavat fyysisen harjoittelun ja kehon rakenteen sekä toiminnan perusteiden opiskelusta. Toiminnallinen anatomia ja liikeoppi viedään oivalluksia synnyttäen käytäntöön kuntosalivalmennusjaksolla, jossa opetellaan myös valmennustaitoja harjoitusliikkeiden ohjaamisen kautta.

 

Fyysisen harjoittelun asiantuntija ja kuntosalivalmentaja -koulutus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: Itsenäisesti opiskeltavaan teoriasisältöön, kouluttajan johdolla toteutettaviin kahteen etäopetuspäivään sekä kolmeen käytännön lähijaksopäivään.

Harjoittelun ohjelmointi ja valmennustaidot

Personal trainerin ja valmentajan tärkeitä työtehtäviä ovat turvallisen ja tulokseen valmennustyöskentelyn lisäksi markkinointi ja asiakashankinnan edistäminen. Ymmärrys nykyaikaisen asiakastyön vaatimuksista ja hyvistä vuorovaikutustaidoista on myös huomioitu koulutuksen sisällössä.

Harjoittelun ohjelmointi ja valmennustaitoja opiskellaan yhteensä 11 päivää, joista verkko-opetusta on 7 päivää ja lähiopetusta 4 päivää. Nämä päivät sisältävät niin kestävyysharjoittelun kuin harjoittelun kausisuunnitelmien opiskelua, ravinto-ohjausta, psyykkistä valmennusta sekä personal trainerin markkinointi- ja myyntiosaamista.

Elintapavalmennus -moduuli

Jo joka toisella työikäisellä on jokin elintapasairaus tai ainakin kohonnut riski sairastumiseen. Enää ei riitä, että osaa suunnitella ja toteuttaa harjoittelua terveille asiakkaille, vaan valmentajan on hallittava yleisimpien elintapasairauksien erityispiirteet liikunnan sekä muiden elintapojen näkökulmasta.

 

Koulutuspolun päättävä elintapavalmentamisen jakso valmistaa turvalliseen elintapavalmentamiseen ja se on opiskeltavissa lisämoduulina varsinaisten personal trainer -opintojen jälkeen.

 

Koulutus toteutuetaan opettajajohtoisena verkko-opetuksena, ja se sisältää kolme neljän tunnin tapaamiskertaa sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko personal trainer suojattu ammattinimike?

Personal trainer, kuntosalivalmentaja tai valmentaja eivät olet mikään suojattuja ammattinimikkeitä Suomessa. 

 

Jotta kuluttajan ja asiakkaan olisi helpompi tehdä päätös vastuullisen ja koulutetun personal trainerin valinnassa, on Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys (SKY ry) kehittänyt laatustandardit koulutetuille personal trainereille.

 

SKY ry hallinnoi Suomessa auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriä eli APT®- hakemistoa, jonka avulla kuluttajat sekä työnantajat voivat tunnistaa laadukkaan koulutusorganisaation koulutuksen läpäisseet valmentajat Suomessa. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. 

 

 

Mikä on auktorisoitu personal trainer -koulutus?

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys (SKY ry) on liikunta-alan edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on arvioida koulutustahojen toiminnan laatua sekä ylläpitää niiden auktorisointia Suomessa. Sen tavoitteena on kehittää liikunta-alan toimintaa ja ajaa alamme etuja erilaisissa työryhmissä.

Sky ry:n alla toimiva personal trainer -koulutuksien auditointityöryhmä tarkastaa auktorisoitujen personal trainer -koulutuksien sisällön, koulutuksen toteutustavan ja esimerkiksi yrityksen asiakaspalveluprosessin, jotta ne vastaavat Sky ry:n asettamia laatuvaatimuksia.

SKY ry hallinnoi myös Suomessa auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriä eli APT®- hakemistoa, jonka avulla kuluttajat sekä työnantajat voivat tunnistaa laadukkaan koulutusorganisaation koulutuksen läpäisseet valmentajat Suomessa.

Ovatko kaikki auktorisoidut personal trainer koulutukset samanlaisia?

Kaikki Sky ry:n eli Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen auktorisoimat personal trainer -koulutukset pohjautuvat samoihin koulutukselle asetettuihin vaatimuksiin. Nämä vaatimukset pohjautuvat kansainvälisiin (mm. EuropeActive) personal trainer -koulutuksien standardeihin, mutta Sky ry:n asettamat suomalaiset personal trainer -koulutuksen standardit ovat monin paikoin vaativammat, esimerkiksi käytännössä tapahtuvan opetuksen suhteen.

 

Vaikka kaikilla Auktorisoiduilla personal trainer -koulutuksilla on pohjanaan samat kriteerit ja laatustandardit, on koulutusorganisaatioilla kuitenkin eroja. Esimerkiksi Impulssilla on voimavaralähtöinen valmennusfilosofia, jota opetamme koulutuksessa ja koulutuksemme pääpaino on elintapavalmennustaitojen kartuttaminen (suorituskykyvalmentamista unohtamatta).

 

Uskallamme myös väittää, että Impulssin kouluttajatiimi on Suomen kokenein ja olemme hyvin aktiivisia palvelemaan asiakkaitamme myös koulutuksen jälkeen. Tästä osoitus on loistava koulutuspalautteemme.

 

Mikä erottaa Impulssin muista koulutustahoista?

Impulssin personal trainer -koulutus saa osallistujilta hyvää palautetta ajanmukaisuudestaan ja voimavaralähtöisesta valmennusfilosofiastaan.   Impulssin taustahenkilöt ja kouluttajat ovat kaikki erittäin kokeneita ja/tai korkeasti koulutettuja liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisia. Kouluttajamme myös tekevät jatkuvasti itse valmennustyötä, joten saat koulutuksestamme teoriatiedon lisäksi myös oikeasti käytännön valmennustyössä toimivat työkalut.   Koulutukseemme sisältyy aina myös erittäin kattavat koulutusmateriaalit sekä mm. Firstbeat Life -mittaukset.

Auktorisoitu personal trainer -koulutus

Impulssi Personal trainer  -koulutuksen opetussuunnitelma, sisältö ja laajuus vastaavaat SKY ry:n laatustandardeja.
Lue lisää →

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Impulssi Personal trainer -Koulutuksen hinta: 2790,00 2350,00 € sis. alv 24%.

Voit maksaa koulutuksen edullisesti jopa 36:ssa kuukausierässä Svea Erämaksulla.

Hinta sisältää:

 • Itsenäisesti opiskeltavan Oman Hyvinvoinnin johtaminen -kokonaisuuden
 • 9 opettajajohtoista etäopiskelupäivää
 • 7 lähiopiskelupäivää
 • Firstbeat Life -mittauksen kolmen kuukauden ajaksi käyttöösi
 • Impulssi – Menetelmä jatkuvaan kehitykseen sekä Stressitasapaino — Parempaa elämää pidempään
  -kirjat ääni- ja e-kirjana.
 • Trainero valmennustyökalun käyttöösi koulutuksen ajaksi
 • Sekä paljon materiaalia oppimisen ja personal trainerin tuen tueksi

Impulssi Personal trainer -koulutus 28.1. - 12.8.2023

Pääkaupunkiseutu / Järvenpää

Impulssi Personal trainer -koulutus 28.1. - 9.7.2023

Oulu

Impulssi Personal trainer -koulutus 28.1. - 29.7.2023

Kajaani / KAMK

Aloita personal trainer opinnot hintaan 0 euroa!

Osallistu nyt Impulssi Personal trainer -koulutuksen aloitusluennolle verkossa helposti ja täysin ilman mitään sitoumuksia! Personal training 2.0 verkkoluento käsittelee seuraavia otsikoita:

✅  Personal trainingin nykytila Suomessa
✅  Personal trainerin työllistymismahdollisuudet ja parhaat työllistymiskanavat
✅  Miksi elintapavalmennus osaaminen on tärkeä osa personal trainerin osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

Verkkoluento toteutetaan Zoom-ympäristössä 15.6. klo 15.00. Luennon kesto on 60 minuuttia. Luennolle osallistuminen on ilmaista ja voit osallistua ilman mitään sitoumuksia.

Seuraavat alkavat koulutukset

Impulssi Personal trainer -koulutus sisältää sekä etä- että lähiopiskelua. Korkeatasoisen ja laadukkaan opetuksen lisäksi personal trainer -koulutukseen kuuluu kattavat opiskelu- ja lisämateriaalit.

Koulutus järjestetään Impulssi Valmennus Oy Oulun toimipisteessä sekä Hukka Xpress Alppilassa.

Kurssin aikataulu:

 • 27.1.2024 etäopetus
 • 18.2.2024 lähiopiskelu
 • 9.3.2024 etäopetus
 • 16.3.2024 lähiopiskelu
 • 17.3.2024 lähiopiskelu
 • 6.4.2024 etäopetus
 • 20.4.2024 etäopetus
 • 21.4.2024 etäopetus
 • 4.5.2024 lähiopiskelu
 • 5.5.2024 lähiopiskelu
 • 1.6.2024 etäopetus
 • 2.6.2024 etäopetus
 • 15.6.2024 lähiopiskelu
 • 16.6.2024 etäopetus
 • 13.7.2024 etäopetus
 • 14.7.2024 lähiopiskelu

Lisätiedot koulutusohjelmasta

Ilmoittautuminen

Impulssi Personal trainer -koulutus sisältää sekä etä- että lähiopiskelua. Korkeatasoisen ja laadukkaan opetuksen lisäksi personal trainer -koulutukseen kuuluu kattavat opiskelu- ja lisämateriaalit.

Koulutus järjestetään Forever Club Järvenpään tiloissa.

Kurssin aikataulu:

 • 27.1.2024 etäopetus
 • 25.2.2024 lähiopiskelu
 • 9.3.2024 etäopetus
 • 23.3.2024 lähiopiskelu
 • 24.3.2024 lähiopiskelu
 • 6.4.2024 etäopetus
 • 20.4.2024 etäopetus
 • 21.4.2024 etäopetus
 • 11.5.2024 lähiopiskelu
 • 12.5.2024 lähiopiskelu
 • 1.6.2024 etäopetus
 • 2.6.2024 etäopetus
 • 16.6.2024 etäopetus
 • 29.6.2024 lähiopiskelu
 • 13.7.2024 etäopetus
 • 20.7.2024 lähiopiskelu

Lisätiedot koulutusohjelmasta

Ilmoittautuminen

Impulssi Personal trainer -koulutus sisältää sekä etä- että lähiopiskelua. Korkeatasoisen ja laadukkaan opetuksen lisäksi personal trainer -koulutukseen kuuluu kattavat opiskelu- ja lisämateriaalit.

Koulutus järjestetään Forever Tampellan tiloissa.

Kurssin aikataulu:

 • 27.1.2024 etäopetus
 • 24.2.2024 lähiopiskelu
 • 9.3.2024 etäopetus
 • 23.3.2024 lähiopiskelu
 • 24.3.2024 lähiopiskelu
 • 6.4.2024 etäopetus
 • 20.4.2024 etäopetus
 • 21.4.2024 etäopetus
 • 18.5.2024 lähiopiskelu
 • 19.5.2024 lähiopiskelu
 • 1.6.2024 etäopetus
 • 2.6.2024 etäopetus
 • 16.6.2024 etäopetus
 • 29.6.2024 lähiopiskelu
 • 13.7.2024 etäopetus
 • 20.7.2024 lähiopiskelu

Lisätiedot koulutusohjelmasta

Ilmoittautuminen

🟢 Koulutuksessa paikkoja jäljellä
🟡 Koulutuksessa jäljellä muutamia paikkoja
🔴 Koulutuspaikat täyttyneet – Voit jättää tietosi jonotuslistalle

🔥 Kokemuksia Impulssi Personal trainer -koulutuksesta

Kohti järkevää ja kestävää valmennusta

Yhdenkään valmentajan ei ole vaikeaa vetää asiakkailleen rääkkitreenejä tai saada harjoittelijan lihaksia kipeiksi laatimallaan saliohjelmalla.

Sen sijaan vaatii huomattavasti enemmän osaamista rakentaa luottamuksellinen valmennussuhde, päästä käsiksi asiakkaan todellisiin muutostarpeisiin, saada asiakkaan arvot ja ajankäyttö juttelemaan keskenään, juurruttaa ”voittavia” hyvinvoinnin rutiineja osaksi asiakkaan arkea sekä olla hänen tukenaan onnistuneella muutosmatkalla.

Lue lisää Personal trainer – Elintapavalmentamisen ammattilainen oppaasta, saat oppaan heti luettavaksi.

Evästeilmoitus

Käytämme evästeitä, jotta sivustomme toimii oikein ja voimme analysoida tietoliikennettä. Painamalla ”Hyväksy” hyväksyt, että laitteellesi tallennetaan evästeitä.

Tulossa

Julkaisemme Impulssi Valmentajayhteisön pian. Jättämällä yhteystietosi saat kutsun ensimmäisen joukossa ja pääset osallistumaan mm. Valmentajakahveille.