Digi-/ sisältömarkkinointi hyvinvointialalla

Digimarkkinointi on keino, jolla erinomainen sisältö viedään perille oikeille tyypeille. Sen avulla voidaan siis tarjota kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä halutulle kohderyhmälle. Toisin sanottuna digi- ja sisältömarkkinoinnilla herätetään kiinnostus, saavutetaan potentiaaliset asiakkaat ja kuljetetaan tuleva asiakas kohti sujuvaa ostotapahtumaa. Palvelun tarjoajan tavoitteena on siis tarjota arvokasta ja  innostavaa sisältöä sekä maistiaisia osaamisestaan, jotta asiakas joko tekee ostoksen tai ainakin jää verkostoon seuraajaksi mahdolliseksi tulevaksi asiakkaaksi tai suosittelijaksi. Aktiivinen sisällön tuotanto palkitsee – ennemmin tai myöhemmin.

Relevanttia sisältöä tarkasti valitulle kohderyhmälle

Digitaalinen markkinointi on viestintää ja kommunikointia tarkkaan rajatulle kohderyhmälle erilaisten digitaalisten kanavien kautta. Sen tavoitteena on saavuttaa oikeat ihmiset, oikeilla sisällöillä, oikeaan aikaan. Digitaalisen markkinoinnin kanavia ovat muun muassa sähköposti, hakukoneet, sosiaalisen median kanavat sekä yrityksen omat kotisivut.

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on johdattaa asiakasta kohti ostotapahtumaa tai muuta haluttua tavoitetta. Häntä johdatetaankin sisältöjen avulla aina kohti seuraavaa, haluttua toimenpidettä. Konkreettisin toivottu toimenpide on ostaminen tai palvelun tilaaminen.  Hakukoneoptimoinnin ja mainonnan, sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube) sisältöjen sekä mainosten, uutiskirjeen ja muun sähköpostimarkkinoinnin tai verkkosivulinkitysten kautta asiakas pyritään ohjaamaan yrityksen verkkosivuille tai erilliselle laskeutumissivulle, jonka sisällöt ohjaavat asiakasta askel kerrallaan kohti seuraavaa, toivottua toimenpidettä.

Suunnitelmallista ja strategista tekemistä

Digimarkkinoinnin etuna on siis perinteistä markkinointia huomattavasti täsmällisempi kohdentaminen ja tuloksellisuuden seuranta. Analytiikka, eli vaikuttavuuden mittaaminen ja seuranta, mahdollistavat toimenpiteiden ja resurssien tarkan kohdentamisen toimivimpiin kanaviin, sisältöihin ja kampanjoihin. Sen vuoksi digi-/ sisältömarkkinoinnin tulee olla suunnitelmallista, strategista sekä pitkäjänteistä työtä yrityksen imagon, kulttuurin, kilpailukyvyn ja menestyksen rakentamiseksi.

Tavoitteellista ja mitattavaa toimintaa

Digimarkkinoinnin toimenpiteet ovat siis mittaroitavissa, joten se, miten asiakas eri kanavissa käyttäytyy ja millaiset toimenpiteet johtavat ostotapahtumaan verkkokaupassa, ovat analysoitavissa. Konversion (ostotapahtuma tai muu liiketoiminnallinen tavoite) lisäksi hyviä mittareita digimarkkinoinnin tuloksekkuuden seurantaan ovat muun muassa yhteydenotot asiakkaan suunnalta ja sisällön parissa vietetty aika.

Analytiikka mahdollistaa tiedon siitä, mistä asiakkaat saapuvat sivuillesi, miten kauan he viettävät siellä aikaa, mitä linkkejä he klikkaavat ja mitä sisältöä he tarkastelevat. Tämän tiedon pohjalta saadaan seulotuksi ”lämpimät liidit” satunnaisten seikkailijoiden joukosta ja heille voidaan kohdentaa jatkomarkkinoinnin toimilla ostotapahtumaan johdattelevaa lisäsisältöä.

Ostettua tai ansaittua huomiota

Some-markkinoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa tapahtuvaa maksettua mainontaa tai systemaattista ja asiakkaalle arvoa tuottavaa muuta sisällön tuottamista. Onkin hyvä tiedostaa, että kaikki toimenpiteet, jotka yrityksesi somessa tekee, ovat markkinointia, vaikka euroja ei näkyvyyden hankkimiseen käytettäisikään.

Some-markkinointi voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan käytettyjen resurssien pohjalta. Nämä kolme osa-aluetta ovat: Maksettu näkyvyys eli mainonnan avulla hankittu huomio, ansaittu näkyvyys eli puskaradion ja asiakkaiden sitouttamisen kautta saatu huomio sekä orgaaninen näkyvyys eli tuotetun sisällön sekä sen leviämisen kautta saatu huomio. Maksetun mainonnan hyödyt konkretisoituvat useimmin kampanjaluonteisten markkinointiponnistusten muodossa, kun orgaanisen näkyvyyden hyöty taas näyttäytyy parempana sitoutuneisuutena sekä asiakaspitona.

Arvokasta, sitouttavaa ja viihdyttävää sisältöä

Silloin kun julkaistaan sisältöä somessa tai muissa digimarkkinoinnin kanavissa, puhutaan sisältömarkkinoinnista. Kun sisältö on asiakkaan näkökulmasta arvokasta ja relevanttia, onnistutaan toimenpiteellä sitouttamaan asiakkaita, hankkimaan uusia liidejä ja kasvattamaan tehokkaasti omia verkostoja.

Sisällön laatu ja arvo ovat siis ratkaisevassa asemassa. Sen tulisi olla sopivassa suhteessa asiantuntevaa, viihdyttävää, kaupallista, mutta ehdottomasti myös omannäköistä sekä kohderyhmälle sopivaa. Sisältöä kannattaa tuottaa niin tekstinä, kuvina kuin videoinakin, omia vahvuusalueita (puhuminen vs. kirjoittaminen) sekä sisällöntuottoprosessin sujuvuutta korostaen.

Eri kanaviin kannattaa rakentaa sisältöjä räätälöidysti. Hyvää blogipostausta tai vaikka ilmaista verkkokurssia kannattaa markkinoida somekanavissa. Jos sisältö on suunnattu kuluttajille, ovat parhaat kanavat oletettavasti Instagram ja Facebook. Tarvitsetkin kumpaankin kanavaan hyvän kuvan (tai pari) sekä saatetekstin, jotta sisältö toimii hyvin yrityksesi profiilissa. Sen lisäksi sisältöä kannattaa buustata myös stoorimuodossa, mutta kuitenkin hieman dynaamisemmalla kuvalla ja tekstillä sekä videolla. Täysin samoja kuvia ja saatteita ei kannata käyttää, sillä asiakkaan odotukset ja sisällön parissa käyttämä aika vaihtelevat, kanavasta ja sen käyttötavasta riippuen. Yrityksiä asiakkaiksesi tavoitellessasi on toimivin kanava usein LinkedIn, siellä toimivat samat lainalaisuudet, mutta sisällön tulee olla usein vakuuttavampaa, täsmällisempää ja asiantuntevampaa.

Valmentajan sisältömarkkinointi

Valmentajan sisältömarkkinoinnin tavoitteena on usein maistiaisten tarjoaminen omasta persoonasta, asiantuntijuudesta sekä palveluista. Sen vuoksi digimarkkinointisisältöjen kannattaa painottua valmennusosaamisen ja -vinkkien pyyteettömään jakamiseen. Osaamista ja neuvoja ei kannata pihtailla, sillä mitä enemmän itsestäsi annat sitä enemmän huomiota ja asiakkaita ansaitset. 

Kuntokeskuksen sisältömarkkinointi

Kuntokeskuksen digimarkkinoinnin kannattaa senkin painottua omien vahvuuksien sekä kilpailuetujen osoittamiseen vertailua tekeville asiakkaille. Kaiken tarjoileminen kaikille tarkoittaa usein sitä, ettei runsaudesta saa oikein koppia, ja viesti jää etäiseksi jokaiselle. Tarkka segmentointi eli ihanneasiakkaan määrittäminen sekä sisällön ja palveluiden täsmääminen tälle asiakasryhmälle toimii parhaiten. Sisältömarkkinoinnin tulee siis olla suunnitelmallista ja strategista tekemistä, jolla kirkastetaan paitsi brändiä, selkeytetään myös kilpailuetuja ja rakennetaan menestystä yhä kilpaillummalla toimialalla. Sisällössä toimivat esimerkiksi palveluista maistiaisia tarjoavat oppaat ja videosarjat, erilaiset yrityksen palveluihin ja fasiliteetteihin liittyvät sisällöt. Myös yrityksen edustamia arvoja kannattaa tuoda rohkeasti esille. Mainonta kampanjoiden ja yhteistyökumppanuuksien muodossa kuuluvat myös yrityksen keinovalikoimaan.

Työhyvinvointialan sisältömarkkinointi

Yrityksissä ymmärretään viimeistään nyt henkilöstön hyvinvoinnin sekä tuottavuuden välinen suhde. Palvelun tarjoajan valinta ei kuitenkaan ole mikään läpihuutojuttu, vaan kumppanilta kaivataan vankkaa asiantuntemusta, kokonaisvaltaista näkemystä, ymmärrystä liiketoiminnan lainalaisuuksista sekä näkemystä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Ennen kaikkea kyse on siis luottamuksen rakentumisesta. Sen vuoksi tuotetun sisällön tulee olla näyttöön perustuvaa, lukujen osalta täsmällistä, sujuvaa ja hyvin toimitettua sekä asiakkaalle tuotettavia hyötyjä ja yrityksen kilpailuetuja korostavaa. Yritykset janoavat uusia, edistyksellisiä, vaikuttavia ja luotettavia työhyvinvointiratkaisuja. Mielikuva niistä luodaan sisältömarkkinoinnilla, mutta lupaus lunastetaan sen jälkeen jokaisessa kohtaamisessa.

Sisältö ratkaisee!

Hyvä suunnitelma on tärkeä, mutta hyödytön, jos laadukasta sisältöä ei synny ja julkaista säännöllisesti suunnitelman mukaisesti. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon yrityksen tavoitteet, tavoitellut kohderyhmät, hyödynnettävät kanavat sekä julkaisujen täsmälliset ajankohdat. Suunnitelma kannattaa pyrkiä rakentamaan ainakin raameiltaan koko vuodeksi, jolloin juhlapyhät, sesongit sekä kampanja-ajankohdat on helppoa huomioida sisällön tuoton näkökulmasta.

Säännöllinen ja jatkuva sisällön tuottaminen ratkaisee menestymisen digimarkkinoinnissa. Laadukkaat ja asiakasarvoa tuottavat sisällöt sitouttavat olemassa olevia asiakkaita ja saavat uusia henkilöitä kiinnostumaan ja liittymään verkostoihisi. Uutta hyvää sisältöä kannattaa julkaista eri kanavissa mielellään viikoittain tai jopa lähes päivittäin, jotta saavutat hyvää huomiota kaiken hyvinvointikohinan keskellä.

Kirkasta siis vahvuutesi, tuo esille kilpailuetusi, tuota asiakasarvoa tuottavaa sisältöä sitä pihtailematta, vietä aikaa asiakkaidesi käyttämissä kanavissa ja pyri löytämään sujuvin prosessi uuden sisällön tuottamiseen sekä julkaisemiseen. Tai tarvittaessa käänny meidän puoleemme digi- ja sisältömarkkinointinne kuntoon laittamiseksi sekä tehostamiseksi – autamme mielellämme. Ota yhteyttä tämän sivun kautta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Jaa:

Riku Aalto

Riku Aalto

Riku on personal trainingin uranuurtaja Suomessa. Koulutukseltaan hän on fysioterapeutti ja ammattivalmentaja, joka on täydentänyt osaamistaan muun muassa liikuntahallintotutkinnolla, työhyvinvointivalmentajakoulutuksella sekä ravinto-, voima- ja psyykkinen valmentaja –opinnoilla. Riku on kirjoittanut noin 40 kirjaa harjoittelusta, ravitsemuksesta sekä fyysisestä hyvinvoinnista.

Testaa, olisiko sinusta personal traineriksi?

Rakensimme pienen testin, jolla voit selvittää luonteenpiirteitäsi tai tämänhetkisiä arjen vaatimuksia personal trainerin työn kannalta. Testi sisältää myös osion, jossa voit testata lyhyesti tietojasi kehittävän harjoittelun lainalaisuuksista.

Käy tekemässä lyhyt testimme osoitteessa: impulssi.typeform.com/pt-testi

Lue lisää

Evästeilmoitus

Käytämme evästeitä, jotta sivustomme toimii oikein ja voimme analysoida tietoliikennettä. Painamalla ”Hyväksy” hyväksyt, että laitteellesi tallennetaan evästeitä.

Tulossa

Julkaisemme Impulssi Valmentajayhteisön pian. Jättämällä yhteystietosi saat kutsun ensimmäisen joukossa ja pääset osallistumaan mm. Valmentajakahveille.