Personal training 2.0 – Elintapavalmennuksella uuteen nousuun

Ei ole vaikeaa vetää asiakkailleen rääkkitreenejä, hifistellä päätä sekaisin nippelitiedoilla ja saada lihaksia kipeiksi laatimallaan saliohjelmalla. Sen sijaan vaatii huomattavasti enemmän osaamista rakentaa luottamuksellinen valmennussuhde, päästä käsiksi asiakkaan todellisiin muutostarpeisiin, saada asiakkaan arvot ja ajankäyttö juttelemaan keskenään, juurruttaa ”voittavia” hyvinvoinnin rutiineja osaksi asiakkaan arkea sekä olla hänen tukenaan onnistuneella muutosmatkalla. Personal trainerin yhä voimakkaammin painottuvana roolina onkin tulevaisuudessa elintapavalmennustaitojen jalkauttaminen asiakkaan arkeen. Silloin personal trainer voi olla tärkeä linkki terveydenhuollon ja liikunta-alan välisessä “saumakohdassa”, jolla on merkittävä asema moniammatillisessa, ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa yhteistyössä.  

Personal trainerin tyypillinen asiakas

Personal trainerin tyypillinen asiakas omaa yhä useammin jonkin liikuntaan liittyvän riskitekijän, joka on huomioitava harjoittelua suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sen vuoksi personal trainerin on hallittava elintapavalmennuksen perusteet ja liikunnan tautiluokkakohtaiset suositukset sekä varotoimet. Enää ei riitä, että valmentaja osaa liikuttaa tervettä sekä motivoitunutta kuntoliikkujaa, sillä sellainen alkaa olla harvinaisuus työikäisten, mutta myös nuorempien ja vanhempien suomalaisten keskuudessa.

Asiakaskunnan nopea muutos suorituskyky- ja kehonmuokkaustavoitteisista kuntoilijoista, elintapa- ja terveysvalmennusasiakkaiksi edellyttää myös personal trainer –koulutusten muokkaamista yhä enemmän riskiryhmien tarpeita vastaaviksi. Meillä Impulssissa koulutus painottuu nimenomaan elintapavalmennustaitojen omaksumiseen, voimavaralähtöiseen valmentamiseen, kokonaiskuormituksen hallintataitojen opetteluun sekä niiden avulla paremman stressitasapainon saavuttamiseen. Impulssi personal trainer -koulutuksen kehittämiseen sekä kouluttamiseen osallistuukin tästä syystä monipuolinen tiimi liikuntafysiologian ja -biologian, terveydenhuoltoalan, psykologian, kuntoutuksen, ravitsemuksen sekä valmennuksen huippuammattilaisia, joista jokaisella on myös vuosien kokemus valmennustyöstä niin kuntoilija-, kuntoutuja- kuin urheilija-asiakkaidenkin parista.  

Tautiluokka- ja diagnoosipohjaisten liikuntasuositusten hallitseminen sekä harjoitteluun liittyvien varotoimien huomioiminen korostuvat tulevaisuuden valmennustyössä huomattavasti aiempaa enemmän. Myös psyykkisen valmennuksen rooli tulee kasvamaan, sillä valmennusten pariin päätyvät asiakkaat tulevat jatkossa yhä useammin terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamina, jolloin motivaatio valmennusta kohtaan voi olla aluksi hyvinkin vähäinen. Myös ravintovalmennuksen ja erityisesti ravitsemuspsykologian rooli kasvaa edelleen, elintapasairauksien ja ylipainoisuuden lisääntymisen seurauksena.

Elintapavalmennusosaamiseen kannattaa panostaa

Ammattitaitoisia, elintapavalmennukseen erikoistuneita personal trainereita on Suomessa aivan liian vähän. Vaikka personal trainereita onkin koulutettu jo pitkään, ovat koulutukset painottuneet pitkälti terveiden kuntoilijoiden ohjaamiseen, suorituskyvyn optimoimiseen, kehonmuokkaustavoitteiseen valmentamiseen sekä toiminnalliseen lihaskuntoharjoitteluun.

Koska valtaosalle personal trainerin potentiaalisista asiakkaista hiit -harjoitukset, kuntosaliharjoittelun tehokeinot, superhitaat eksentriset toistot sekä käsillä kävelyt ovat hyvinkin kaukaisia tavoitteita (jos tavoitteita ollenkaan) ja heillä on arjessaan muitakin prioriteetteja kuin liikunta ja terveellinen syöminen, on rimaa pudotettava ja lähdettävä liikkeelle ihan ääripäästä edellisiin esimerkkeihin verrattuna. Vaatiikin vankkaa ammattitaitoa ja itseluottamusta perustella asiakkaalle hyvinkin erilaista lähestymistapaa liikunnan aloittamiseen sekä elintapojen muuttamisen marssijärjestykseen. Rääkkitreenien vetämisen sijaan valmennuksen painopistettä tulee kallistaa yhä voimakkaammin opettamiseen, perustelemiseen sekä asiakkaan oman vastuun ja omatoimisuuden lisäämiseen.

Personal training on luopumisprosessi

Osaava personal trainer tekee siis itsestään hiljalleen tarpeettoman valmentamalla asiakkaastaan oman hyvinvointinsa parhaan asiantuntijan. Ammattitaitoisen personal trainerin käsissä asiakas tuntee olonsa turvalliseksi ja oppii koko ajan lisää terveytensä sekä hyvinvointinsa edistämisestä. Se lisää asiakkaan itsetuntemusta, luottamusta omiin kykyihin sekä motivaatiota parempien terveystottumusten noudattamiseen.

Personal training ei olekaan kertakäyttötuote, vaan korkoa korolle kasvava sijoitus omaan terveyteen sekä tulevaisuuteen. Asiakkaan osaamisen kehittäminen ja itse sivuun siirtyminen ovat olennainen osa kestävän asiakassuhteen rakentamista, sillä ymmärtäessään valmennuksesta saamansa hyödyt, asiakas tajuaa varmasti myös valmennuksen arvon, sitoutuen siihen entistäkin motivoituneemmin.

Vaikuttava elintapahoito edellyttää sillan rakentamista liikunta- ja terveyspalveluiden välille

Liikunta- ja terveysvelka uhkaa kasvaa hallitsemattomiin mittoihin. Sitä on kertynyt viimeisinä vuosina, mutta todellisuudessa parin viime vuosikymmen aikana kiihtyvällä tahdilla. Terveysvelkaa onkin ryhdyttävä maksamaan kiireesti takaisin askel, valinta ja toisto kerrallaan. Moni ei kuitenkaan selviydy haasteesta yksin, vaan tarvitsee pysyvään muutokseen ammattilaisen apua. Eikä pelkästään ohjeiden ja ohjelmien muodossa, vaan kädestä pitäen, taluttaen ja rinnalla kulkien.

Vaikuttava elintapahoito edellyttää terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten tiivistä yhteistyötä. Se mahdollistetaan koulutuksen avulla, jossa liikunta-alan ammattilaisille opetetaan parempaa terveysvalmennusosaamista ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille osaamista liikunnan hyödyntämiseksi eri elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Impulssin tavoitteena onkin tarjota liikunta- ja terveysalan ammattilaisille vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva, elintapavalmennukseen painottuva personal trainer -koulutusohjelma, joka tarjoaa osallistujilleen edellä mainitut tiedot ja taidot, tuo molemmat ammattiryhmät saman pöydän ääreen, opettaa heidät puhumaan samaa kieltä ja rakentaa siltaa liikunta- ja terveysalojen välille, katkeamattoman asiakaspolun sekä paremman asiakaskokemuksen luomiseksi tulevaisuudessa. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Jaa:

Riku Aalto

Riku Aalto

Riku on personal trainingin uranuurtaja Suomessa. Koulutukseltaan hän on fysioterapeutti ja ammattivalmentaja, joka on täydentänyt osaamistaan muun muassa liikuntahallintotutkinnolla, työhyvinvointivalmentajakoulutuksella sekä ravinto-, voima- ja psyykkinen valmentaja –opinnoilla. Riku on kirjoittanut noin 40 kirjaa harjoittelusta, ravitsemuksesta sekä fyysisestä hyvinvoinnista.

Opas on suunnattu kaikille personal trainingista kiinnostuneille, mutta ensisijaisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet liikunta- ja hyvinvointialalle kouluttautumisesta, oman ammattitaitonsa täydentämisestä elintapavalmennusosaamisella.

Seuraava webinaari: Personal training – monien mahdollisuuksien ala

Kiinnostaako sinua alanvaihto tai haluaisitko rakentaa harrastuksestasi ammatin? Oletko aktiivinen liikkuja ja haluaisit tehdä lisäansaintaa? Vai onko nyt aika seurata unelmia ja aloittaa polku kohti työtä liikunta- ja hyvinvointialan paroissa.

Tule webinaariimme kuulemaan erilaisista mahdollisuuksista työskennellä personal trainerina!

Lue lisää

Evästeilmoitus

Käytämme evästeitä, jotta sivustomme toimii oikein ja voimme analysoida tietoliikennettä. Painamalla ”Hyväksy” hyväksyt, että laitteellesi tallennetaan evästeitä.

Tulossa

Julkaisemme Impulssi Valmentajayhteisön pian. Jättämällä yhteystietosi saat kutsun ensimmäisen joukossa ja pääset osallistumaan mm. Valmentajakahveille.