Trendikkäitä termejä vai terveysvalmennuksen uusi suunta?

Starttasimme viime viikonloppuna uuden, vahvalla elintapavalmennuskärjellä toteutettavan, Impulssi personal trainer -koulutusohjelmamme. Vaikka koulutuksemme sisällöt noudattavatkin raameiltaan ja laajuudeltaan SKY:n laatimia APT-auktorisoinnin standardeja, uudistimme kokonaisuuden vastaamaan nykyelämän sekä työnantajien tarpeita.

Liikunta- ja terveysvelan lisääntyminen sekä siitä johtuva huonokuntoisuus ja elintapasairauksien räjähdysmäinen kasvu ovat muuttaneet personal trainereiden sekä muiden valmentajien osaamisvaatimuksia nopeasti. Enää ei riitä, että osataan valmentaa tervettä sekä motivoitunutta kuntoilijaa, sillä se alkaa olla pian marginaaliryhmä, passiivisuuden sekä huonokuntoisuuden edelleen lisääntyessä.

Elintapavalmennusosaamiselle selkeä tilaus

Impulssi Personal trainer -koulutus otettiin kentällä vastaan jopa paremmin kuin osasimme odottaa. Kevään ryhmämme täyttyivät kahdella paikkakunnalla, 30 opiskelijan volyymillä, jo ennen kuin varsinaisesti lanseerasimme niitä suuremmalle yleisölle.

Saimme niin opiskelijoilta, kuntokeskusalan työnantajilta kuin useilta kumppanikandidaateiltakin palautetta siitä, että juuri tällaista, terveysvalmennuslähtöistä sekä elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon sekä kuntoutukseen painottuvaa koulutusohjelmaa on kentällä kaivattu. Painottaessamme keskusteluissamme vielä sitä, ettei terveyden ja toimintakyvyn asettaminen etusijalle suinkaan poissulje, vaan mahdollistaa myös suorituskyvyn kehittämisen huippuunsa, tuntui innostus koulutustamme kohtaan vaan lisääntyvän.

Elintapavalmennus ei saa olla tekosyy tuloksettomuudelle

Usein personal trainer -asiakassuhteessa käy niin, että määrältään runsas ja intensiivinen harjoittelu sekä niukkaenerginen dieetti aloitetaan ”pystymetsästä”, vaikka asiakkaalla olisi jokin vaiva tai sairaus, eikä hän ole harrastanut säännöllistä ja tavoitteellista liikuntaa vuosiin. ”Oikopolulle lähtemisen” syinä ovat usein asiakkaan epärealistisen kovat tavoitteet (lyhyellä aikajänteellä), lyhyt valmennussuhde, osaamattomuus sekä kiire antaa näyttöjä valmennuksen toimivuudesta.

Hyvä terveys ja toimintakyky ovat kuitenkin edellytyksenä paremman suorituskyvyn saavuttamiselle. Holistinen, kokonaisvaltainen ote valmennuksessa ei suinkaan hankaloita ja hidasta, vaan parhaimmillaan lisää selvästi valmennuksen tuloksellisuutta. Stressinhallintataitojen opettaminen, unen ja palautumisen merkityksen korostaminen, arjen aktiivisuuden lisääminen sekä merkityksellisyyden, mielekkyyden ja monipuolisuuden huomioiminen liikunnan harrastamisessa antavat buustia kunnianhimoistenkin suorituskykytavoitteiden saavuttamiseen. Ja mikä tärkeintä, lisäävät oleellisesti saavutettujen tulosten pysyvyyttä.

Liikuntaläheteperusteinen valmentaminen takaa turvallisuuden

Koska joka toisella työikäisellä (suomalaisella) on jo jokin elintapasairaus tai kohonnut riski sairastumiseen, on harjoittelussa huomioitava erityiset varotoimet ja liikunta sekä muut elintavat on räätälöitävä mahdollisimman vaikuttaviksi sekä turvallisiksi, kyseinen sairaus huomioiden. Olemme rakentaneet tautiluokkakohtaiset yleisohjeet sekä yleisimpiin elintapasairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin perustuvat liikuntalähetteet koulutukseemme sisältyviksi oppimateriaaleiksi. Niiden avulla riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden valmentaminen on tehokasta sekä turvallista.

Kokonaiskuormituksen hallinta avainsana onnistumiselle

Puhumme koulutuksessamme paljon kokonaiskuormituksen hallintataitojen merkityksestä. Siis siitä, ettei treenaamisella sekä muilla hyvinvoinnin teoilla lisätä stressiä jo muutenkin suuren stressikuorman päälle, vaan opetellaan tarjoamaan keholle (sekä mielelle) sellaisia impulsseja, joita se kulloinkin tarvitsee. Tällainen, voimavaralähtöinen valmennus varmistaa sen, että asiakas kykenee hyvinvoinnin tekojen avulla lisäämään omaa energisyyttään, elinvoimaisuuttaan ja hyvinvoinnin kokemustaan.

Kun henkilö oppii kuuntelemaan kehonsa tarjoamia signaaleja ja tekemään valintoja voimavarojensa pohjalta, alkaa hyviä asioita kertautua niin terveyden, toiminta- ja suorituskyvyn, kehonmuokkauksen, kuin koetun hyvinvoinnin eli onnellisuuden osalta.  

Voimavaralähtöinen valmentaminen tuottaa takuulla tuloksia

Pelkkä harjoitus- ja ravitsemusohjeiden tarjoaminen sekä asiakkaan liikuttaminen eivät siis riitä, vaan valmennuksen tulisi olla ”luopumisprosessi”, jossa valmentaja astuu hiljalleen syrjään, kun on ensin valmentanut asiakkaastaan oman hyvinvointinsa parhaimman asiantuntijan.

Kun asiakas osaa itse säädellä omia voimavarojaan, kulloisenkin kuormittuneisuutensa huomioiden, on hänellä silloin itsellään työkalut hyvinvointinsa kehittämiseen jatkossa. Valmentaja on tällöin onnistunut tekemään itsestään tarpeettoman, mutta samalla kertaa myös asiakkaan silmissä korvaamattoman.

Stressitasapaino – paremman elämän edellytys

Kestävän muutoksen vankka perusta tulee rakentaa energiaa lisäävien, lataavien ja palauttavien toimenpiteiden pohjalle. Kuormitusta ei tule kerryttää kuormituksen päälle, vaan keholle ja mielelle kannattaa tarjoilla sen hetkisiin voimavaroihin peilattuna joko elvyttäviä eli palauttavia, tai ylikuormittavia eli kehittäviä impulsseja.

Ponnistusten mitoittaminen kulloisiinkin voimavaroihin on siis kupletin juoni: Kuormittuneena riittää, että lähdet liikkeelle ja teet edes vähän. Kun voimavarasi ja motivaatiosi ovat keskinkertaisella tasolla, kannattaa keholle sekä mielelle tarjoilla ylläpitäviä ponnistuksia. Sen sijaan silloin kun palautuminen on hyvällä tasolla, energiaa riittää ja motivaatio on korkealla, voidaan kehoa ylikuormittaa, suorituskyvyn kapasiteettia kehittäen.

Aktiivinen ja hyvä elämä edellyttävät hyvää itsetuntemusta ja itsensä johtamista sekä fiksua säätelyä lataavien sekä kuluttavien tekojen välillä. Kun henkilö omaksuu Impulssi -filosofian mukaisen voimavarojen säätelemisen, on hänellä käytössään kaikki ne työkalut, joiden avulla voidaan saavuttaa hyvän elämän mahdollistama, parempi stressitasapaino. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Jaa:

Riku Aalto

Riku Aalto

Riku on personal trainingin uranuurtaja Suomessa. Koulutukseltaan hän on fysioterapeutti ja ammattivalmentaja, joka on täydentänyt osaamistaan muun muassa liikuntahallintotutkinnolla, työhyvinvointivalmentajakoulutuksella sekä ravinto-, voima- ja psyykkinen valmentaja –opinnoilla. Riku on kirjoittanut noin 40 kirjaa harjoittelusta, ravitsemuksesta sekä fyysisestä hyvinvoinnista.

Testaa, olisiko sinusta personal traineriksi?

Rakensimme pienen testin, jolla voit selvittää luonteenpiirteitäsi tai tämänhetkisiä arjen vaatimuksia personal trainerin työn kannalta. Testi sisältää myös osion, jossa voit testata lyhyesti tietojasi kehittävän harjoittelun lainalaisuuksista.

Käy tekemässä lyhyt testimme osoitteessa: impulssi.typeform.com/pt-testi

Lue lisää

Evästeilmoitus

Käytämme evästeitä, jotta sivustomme toimii oikein ja voimme analysoida tietoliikennettä. Painamalla ”Hyväksy” hyväksyt, että laitteellesi tallennetaan evästeitä.

Tulossa

Julkaisemme Impulssi Valmentajayhteisön pian. Jättämällä yhteystietosi saat kutsun ensimmäisen joukossa ja pääset osallistumaan mm. Valmentajakahveille.